Công trình xử lý nước thải cho Nhà máy Intops.

Địa điểm: KCN Yên Phong, Xã Long Châu, huyện Yên Phong – Bắc Ninh

Công suất: 100m3/ngày.đêm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH INTOPS VIỆT NAM

Năm thực hiện: 2015

Một số thiết bị của hệ thống xử lý
Một số thiết bị của hệ thống xử lý