Công trình xử lý nước thải sinh hoạt cho Nhà máy Jinyoung G&T.

Địa điểm: KCN Đồng Văn 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công suất: 25m3/ngày.đêm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH JINYOUNG G&T VIỆT NAM

Năm thực hiện : 2015