Công trình xử lý nước thải thuộc các công trình kỹ thuật hạ tầng khu trung tâm chính trị Đề Thám, TX.Cao Bằng (nay thuộc TP. Cao Bằng), T. Cao Bằng.

Địa điểm: Khu trung tâm chính trị Đề Thám, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Công suất: 500 m3/ ngày.đêm

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng

Năm thực hiện: 2014

Bồn lọc áp lực do B&G chế tạo
Bồn lọc áp lực do B&G chế tạo