Dự án: “ Xây dựng Hạ tầng KCN Điềm Thụy phần diện tích 180 ha”

Công trình: Trạm xử lý nước thải tập trung.

Công suất: 3000m3/ng.đ

Chủ đầu tư: : BQL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP – THÁI NGUYÊN.

Năm thực hiện: 2015