Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI B&G   

Trụ sở chính: Số 47/218, Phố Chợ Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
VP giao dịch: Số 6/108 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.5500.958/959
Số fax: 043.5500.968
Website: www.bgjsc.com