QUY TRÌNH NUÔI CẤY VI SINH TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 •  Nuôi cấy vi sinh

Khi vận hành bể xử lý sinh học đầu tiên phải thực hiện việc nuôi cấy vi sinh cho các bể.

 • Sử dụng : chế phẩm vi sinh
 • Thành phần: chế phẩm vi sinh là hỗn hợp các vi sinh vật hữu ích có khả năng phân giải mạnh xenluloz, tinh bột, protein, cố định đạm, phân giải lân, sinh chất kích thích sinh trưởng…có khả năng phân  giải các chất có lợi cho cây trồng và môi trường.
 • Tác dụng :
  Cung cấp vi sinh vật để phân giải nhanh chất hữu cơ trong nước thải.
  Làm giảm tối đa mùi hôi thối của chất thải hữu cơ.
  Diệt mầm bệnh sinh vật có hại trong chất thải.

Chú ý :

 • Trong thời gian nuôi cấy vi sinh kiểm tra chất lượng nước thường xuyên.
 • Cho sục khí liên tục 24/24.
 • Qui trình vận hành tuân thủ theo các bước sau:

+ Kiểm tra hệ thống khí nén và các valve cấp khí.

+ Đưa bùn hoạt tính vào bể.

+ Duy trì dinh dưỡng trong bể theo tỉ lệ BOD:N:P = 100:5:1.

+ Duy trì hàm lượng O2 trong bể ở khoảng 1– 2mg/l.

+ Đo pH, DO trong bể.

Trong bể hiếu khí sự phát triển của vi sinh phụ thuộc vào các yếu tố: pH của nước thải, nhiệt độ, dinh dưỡng, nồng độ của bùn và sự đồng nhất của nước thải. Do đó phải xem xét các thông số thiết yếu quan trọng nhất của nước thải cân xử lý.

Sau 15 ngày nuôi cấy vi sinh tiến hành kiểm tra chất lượng nước:

 • Về trực quan nước thải có màu trắng đục hay hơi vàng đục.
 • Không có mùi nồng.
 • Không có hoặc có rất ít chất lơ lửng.
 • Không có các vi sinh vật.