Trạm xử lý nước cấp Doanh trại Đặc công 113 Vĩnh Phúc.

Công suất: 240m3/ng.đ.

Chủ đầu tư: Bộ tư Lệnh Đặc Công.

Năm thực hiện: 2010

Hình ảnh 5: Nghiệm thu tháp cao tải, thiết bị lắng lọc
Nghiệm thu tháp cao tải, thiết bị lắng lọc