Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Xuân Tiến – Xuân Trường – Nam Định.

  • Công suất: 360m3/ng.đ.
  • Chủ đầu tư: UBND huyện Xuân Trường.
  • Năm thực hiện: 2010