VẬN HÀNH KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  • Kiểm tra tủ điện điều khiển

Đối với chế độ hoạt động bằng tay cần kiểm tra như sau: đóng điện động lực của tất cả các thiết bị và điện điều khiển cho tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang chế độ MAN. Nhấn nút của từng máy và kiểm tra hoạt động.

Đối với chế độ hoạt động tự động cần kiểm tra: ngắt hết điện động lực và chỉ duy trì điện điều khiển của tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang chế độ AUTO. Sử dụng tín hiệu giả bằng cách đóng ngắt công tắc phao để kiểm tra hoạt động của các bơm nước thải, bơm bùn, bơm nước dư. Riêng bơm nước thải, bơm bùn và máy thổi khí cần phải kiểm tra về chu kỳ đổi máy theo đúng quy trình điều khiển đã đưa ra.

Đối với khả năng bảo vệ thiết bị và báo sự cố cần thực hiện kiểm tra như sau: ngắt động lực và chỉ duy trì điện điều khiển, sử dụng tín hiệu giả (làm cho dòng định mức nhỏ hơn dòng làm việc hoặc gạt cho rơle nhảy trực tiếp) để kiểm tra ngắt mạch của contactơ.

13663422_1771533623082162_1083244266_o

  • Kiểm tra hệ thống đường ống công nghệ và thiết bị điện:

Hệ thống đường ống công nghệ phải được kiểm tra thường xuyên về mức độ rò rỉ ngay cả khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định.

Khi phát hiện đường ống có hiện tượng rò rỉ, cần kịp thời ngừng hoạt động của thiết bị (bơm hoặc máy thổi khí) và sửa chữa khắc phục tránh tình trạng để lâu làm tăng mức độ hư hỏng.

Đối với hệ thống đầu phân phối khí dưới đáy bể hiếu khí cần thực hiện kiểm tra như sau: Khi bơm nước vào bể hiếu khí đã ngập khoảng 40cm, cần bật cho máy thổi khí hoạt động và kiểm tra mức độ sục khí của các đầu phân phối cũng như kiểm tra độ vững chắc của chúng. Trong trường hợp phát hiện thấy đầu phân phối nào không lên được khí hoặc bị bật ra khỏi dàn ống thì phẩi ngưng máy thổi khí và ngưng cấp nước vào bể để thực hiện sửa chữa.

Đối với các thiết bị máy móc trong hệ thống như bơm nước thải, bơm bùn, bơm nước dư, máy thôi khí phải cho hoạt động kéo dài và đo kiểm tra dòng điện làm việc của chúng. Dựa vào dòng làm việc đo được ta đối chiếu, so sánh với dòng điện định mức của máy: nếu dòng làm việc < dòng định mức có nghĩa là máy hoạt động bình thường, nếu dòng làm việc > dòng định mức thì phải ngưng ngay máy để kiểm tra.

  • Nuôi cấy vi sinh

Khi vận hành bể xử lý sinh học đầu tiên phải thực hiện việc nuôi cấy vi sinh cho các bể (Tham khảo quy trình nuôi cấy vi sinh tại đây: http://www.bgjsc.com/quy-trinh-nuoi-cay-vi-sinh-trong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai.html)